Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry.

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry, PL 46 30101 Forssa, www.lounaisluonto.net

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Annukka Partanen, yhdistys [ät] lounaisluonto [piste] net

 1. Rekisterin nimi

Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenrekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri perustuu Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenten antamiin tietoihin. Tarkoituksena on jäsentietojen ylläpito sekä Lounais-Hämeen luonto –lehden postitukseen liittyvien tietojen ylläpito.

Rekisteriä käytetään:

 • jäsenlehden postitusrekisterinä
 • jäsenmaksujen laskutukseen ja suoritusten kirjaukseen
 • Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen toimi- ja luottamushenkilöiden, vuosi- ja ainaisjäsenten sekä kunniajäsenten tietojen ylläpitoon.
 1. Rekisterin tietosisältö
 • koko nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • jäsenyyden laji
 • syntymäika
 • jäseneksi liittymisen ajankohta
 • sähköposti
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenet ja tilaajat ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan. Henkilöjäsenet antavat jäsentiedon ja suostumuksen kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä ulkopuolella. Rekisteröity yhdistys voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa normaaliin toimintaan liittyen kolmansille osapuolille esimerkiksi nimi ja osoitetiedot painotalolle jäsenlehden painamista ja postittamista varten.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeudet rekisteriin annetaan vain niille, jotka toiminnan kannalta niitä tarvitsevat. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikeiden salasanojen syöttämistä. Rekisteri sijaitsee palveluntarjoajan salasanasuojatulla palvelimella.

Kaikki tulostettu aineisto säilytetään ja hävitetään asianmukaisesti, jotta jäsenten tietoja eivät pääse ulkopuoliset käsittelemään. Paperiaineistot säilytetään Forssan luontomuseolla sijaitsevassa yhdistyksen toimistossa lukollisissa tiloissa. Tiloihin on pääsy vain yhdistyksen johtokunnalla sekä museon henkilökunnalla.

 1. Tarkastus ja korjausoikeus

Jäsenellä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jäsenellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jäsenillä on mahdollisuus päivittää omia yhteystietojaan ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.