Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry.

Hämeen maakuntakaavan lausunto

Yhdistys on antanut lausunnon koskien Hämeen uutta maakuntakaavaa. Lausunnossa maakuntasuunnitelmaan ja -ohjelmaan kaivattiin lisää konkretiaa ja selkeää sitoutumista eri tavoitteisiin.

Kalkkimaki

Kuva: Mikko Hovila

Lisätarkennuksia ja kouriintuvia suunnitelmia toivottiin esimerkiksi luonnonarvojen kunnioittamisen toteuttamiseen kaivostoiminnan yhteydessä. Lausunnossa esitettiin myös, että suunnitelmaan kirjataan vaatimus, että virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden luontoarvot, saatavuus ja palveluvarustus säilytettäisiin laadukkaina. Yhdistys esitti, että Kanta-Hämeen suojelualueverkoston kattavuuden tulisi vastata kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita.

Lausunnon löydät kokonaisuudessaan pdf-tiedostona täältä.