Museon kehittämishanke

davForssan Luonnonhistorialliselle museolle on myönnetty Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta varoja perusnäyttelyn uudistamiseen. Nykyisen Suomen eliölajistoa esittelevän näyttelyn rinnalle rakennetaan kokonaan uusi perusnäyttely. Samalla nykyistä perusnäyttelyä selkeytetään ja opasteita parannetaan. Uusi perusnäyttely tulee rakentumaan luonnonsuojelu-teeman ympärille esitellen samalla Lounais-Hämeen luontoa ja sen erityispiirteitä. Näyttelyn on tarkoitus palvella etenkin museon suurimpia kävijäryhmiä eli lapsia ja nuoria, joten nämä ryhmät otetaan erityisesti huomioon näyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa.

Viimeisen kerran nykymuodossaan museo palvelee kävijöitään 21.12.2016, jonka jälkeen museo pidetään suljettuna muutostöiden takia koko kevätkauden tapahtumapäiviä lukuun ottamatta. Tarkoituksena on, että museo avaa ovensa yleisölle taas kesäkauden 2017 alkaessa eli 15.6.2017.

Lisätiedot: Museoamanuenssi Annukka Partanen, museo[at]lounaisluonto[piste]net tai 044 272 9002

kaikki-logot