Luonto

Lounais-Hämeen alue on monipuolista ja omaleimaista luonnoltaan. Alasivujen kautta voit tutustua paikalliseen eliölajistoon sekä arvokkaisiin luontokohteisiin.