Kokoelmalahjoitukset

Forssan Luonnonhistoriallinen Museon tärkeimmät painopistealueet ovat Lounais-Hämeen alueen luonto sekä kotimainen luonnonsuojelutyö. Museo on Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry:n omistama yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon laitos, joka kerää ja tallentaa luonnonhistoriallisia aineistoja tutkimusta, opetusta, näyttelyitä sekä tiedonvälitystä varten.

Mitä museo kerää?

 • Yksittäisiä esineitä tai kokonaisuuksia, jotka sopivat museon kokoelmasuunnitelmaan sekä kartuntatavoitteisiin.
 • Lounais-Hämeen alueeseen sekä kotimaiseen luonnonsuojelutoimintaan liittyviä aineistoja.
 • Yleisistä ja tavallisista aina harvinaisempiin ja erikoisempiin esineisiin tai kokonaisuuksiin.
 • Pääasiallisesti museo ottaa vastaan lahjoituksia. Ostoja tehdään vain poikkeustapauksissa.

Mitä museo ei kerää?

 • Aineistoja, jotka on kerätty muualta kuin Lounais-Hämeen alueelta tai esimerkiksi ulkomailta.
 • Näytteitä, joista puuttuvat löytöpaikka ja –aikatiedot.
 • Kiviä
 • Kirjoja tai kirjasarjoja otamme vastaan rajatusti. Pääosin emme kerää kuin aihepiireihimme (Lounais-Hämeen luonto, luonnonsuojelu) liittyviä kirjoja. Esimerkiksi vanhat eläintietokirjat tai maailman luontoa käsittelevät kirjat löytävät kodin varmemmin jostakin muualta.

Mitä lahjoitukselle tapahtuu?

 • Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy sopimuksentekohetkellä museolle, eikä niitä voida peruuttaa myöhemmin.
 • Lahjoitus vahvistetaan täyttämällä luovutussopimus kahtena kappaleena. Toisen sopimuksen saa lahjoittaja, toinen jää museolle.
 • Museo voi käyttää esinettä haluamallaan tavalla museon yleisten periaatteiden mukaisesti. Monet esineet liitetään esimerkiksi osaksi museon tutkimuskokoelmaa. Esine ei siis useinkaan päädy museosaliin osaksi näyttelyä.
 • Museolla ei ole velvoitetta ottaa vastaan lahjoitusta, jos esine ei syystä tai toisesta sovellu sen kokoelmiin.

Minulla on lahjoitus, miten toimin?

Ota yhteyttä museolle joko puhelimella tai sähköpostilla. Kerro millaisesta esineestä on kyse ja sovi tarvittaessa esineen näytöstä. Jos tarjous johtaa esineen vastaanottoon, sovi myös esineen kuljetuksesta. Museolla kirjoitetaan luovutussopimus kahtena kappaleena. Tämän jälkeen esine liitetään museon kokoelmiin. Tiedot etenkin luonnontieteellisten näytteiden löytöpaikasta sekä mahdolliset historiatiedot esineestä ovat tärkeät ja lisäävät museoesineen arvoa.

Jos löydät kuolleen eläimen, jonka tahtoisit tuoda museolle, ota ensin puhelimitse yhteyttä tiedustellaksesi onko museolla tarvetta eläimelle. Jos et voi toimittaa eläintä välittömästi, säilytä se viileässä tai pakastimessa. Pakkaa eläin sanomalehtipaperiin. Vältä muovia, sillä se aiheuttaa nopeasti näytteen mätänemisen. Märät näytteet voi kääriä myös muoviin ja sitten paperiin. Muista pestä kätesi hyvin aina kun olet koskenut kuolleeseen eläimeen.

Liitä mukaan aina löytötiedot, sillä ilman niitä näyte on tieteellisesti arvoton:

 • Löytöpaikka (kunta, tarkempi sijainti)
 • Löytöaika (päiväys)
 • Löytäjä (nimi ja osoitetiedot)
 • Löytötapa (esimerkiksi ”löytyi kuolleena tien viereltä” tai jos kuolinsyy on tiedossa ”lentänyt ikkunaan”)
 • Välittäjä (jos eläimen toimittaa perille joku muu kuin löytäjä)

Ilmoita luontohavainnoistasi

Havaintopäiväkirja Hatikka on Luonnontieteellisen Keskusmuseo Luomuksen ylläpitämä selainkäyttöinen havaintopäiväkirja, jonne voit tallentaa luontohavaintoja. Hatikan kehitystyö on kesken.